Krtkovanie cistenie opadov kanalizacie Nonstop služba

KRTKOVANIE SKALICA

Pôsobíme NONSTOP  v celom západoslovenskom kraji

VOLAJTE NONSTOP 0949 881 270

 
 

 

Gbely

, Holíč, Skalica, Brodské, Dubovce, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište

 

VOLAJTE NONSTOP 0949 881 270

 

TV monitoring

Na zistenie stavu Vašej kanalizácie, je Vám taktiež k dispozícii naša služba TV monitoring kanalizácie. Pomocou najmodernejšej technológie na trhu akou sú špeciálne kamery zmonitorujeme vašu kanalizáciu, analyzujeme možné škody a pripravíme pre vás  záznam

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.

Najčastejšie príčiny využitia kamerového systému

 • Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
 • opakované upchávanie kanalizácie
 • Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou podláh)
 • zápach v objekte
 • prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
 • preberanie kanalizácie po výstavbe
 • vlhnutie stien
 • zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
 • zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
 • vyhľadanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii.
 • Zisťovanie spádu kanalizácie
 • Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí

Vyhľadávanie

Kontakt

NONSTOP - KRTKOVANIE.SK Piesocna 1389
Sastin Straze
90841
+421.0949881270

+421.0949881265